Geokohteet – ohjesääntöjen viittaukset

EARTHCACHE GUIDELINES REFERENCES /
GEOKOHTEIDEN OHJESÄÄNTÖJEN VIITTAUKSET (Soveltaminen)

version, versio 2.0
date, päivämäärä 06.11.2013,
by, laatinut suomalaiset Geokohteet
Unofficial translation to Finnish, Epävirallinen suomennos
Original, Lähde: http://support.groundspeak.com/index.php?pg=kb.chapter&id=51
________________________________________________________________________

GROUNDSPEAK HELP CENTER
KOTI – > GEOKÄTKÖJEN PIILOTTAMINEN ->

2. GEOKOHTEIDEN LUOMINEN

2.1 Geokohteen luominen

Geokohteiden ohjesäännöt
nykyiset Geokohteiden ohjesäännöt löytyvät täältä:

http://www.geosociety.org/earthcache/guidelines.htm
Geokohteiden ohjesäännöt ovat saatavilla myös Saksaksi, Ranskaksi, Ruotsiksi, Afrikaansiksi ja Puolaksi.
Nämä ohjenuorat päivitettiin 1.1.2013. Kaikki Geokohteet jotka on julkaistu ennen tätä päivämäärää, tulee käydä läpi kätköjen omistajien toimesta ja jos tarpeen editoida vastaamaan näitä ohjesääntöjä.

2.1.1. Geokohteen kuvaus

Geokohde tarjoaa Geologiaan liittyvän oppitunnin, ainutlaatuisella geologisella kohteella vierailun avulla. Usein Geokohde keskittyy yhteen kohteeseen liittyvään ominaisuuteen. Kuvaus ja tehtävät yhdistyvät opettamaan ja korostavat sitä mikä on ainutlaatuista tai kiinnostavaa kohteessa. Tekstin tulee tarjota paikkansapitävää, selkeätä selitystä siitä mitä vierailijat tulevat kokemaan kohteessa. Geokätkön sisällön ei pitäisi olettaa lukijalla olevan aiempaa tietoa geologiasta ja se tulisi olla kirjoitettu 14 vuotiaan lukijan tasoisesti. Kirjaustehtävien tulee liittyä tiettyyn geologiseen oppituntiin.

Yleiset ilmiöt kuten joet, vuoret, Harjanteet ja virrat eivät todennäköisesti tule olemaan hyväksyttäviä, jollei geokätkösivun sisältö kerro mikä on erityisen ainutlaatuista kyseisessä sijainnissa, sekä tarjoa hyväksyttävää luentoa. Jotkin geokätköilijät käyttävät GPS laitetta joissa on rajoitettu määrä tekstiä. Jos Geokätkön sivu on pitkä, saatat haluta sijoittaa kirjaustehtävät lähelle yläreunaa. Ole ytimekäs jotta geokätköilijät lukevat sivun, eivätkä vain silmäile sitä.

2.1.2. hyväksyttävät tieteet

Geokohteet keskittyvät kiinteään Maahan ja prosesseihin jotka muokkaavat sitä.

hyväksyttävää:
* Geologiset materiaalit – Kivet, mineraalit, fossiilit, hiukat, maalajit yms.
* Geologiset prosessit – eroosio, sään vaikutukset, maan kerrostuminen, vulkaaninen toiminta, jäätikön vaikutukset jne.
* Geologiset maan muotojen muutokset – Jäätikkölaaksot, kivilajien aiheuttamat muutokset topografiassa, vesiputoukset joilla on geologinen syntyperä, geologisten materiaalien käyttö rakennusmateriaaleina yms.
* Geologinen ilmiö (jota ei ole lueteltu yllä) – Törmäyskraatterit, Mineraalilähteet, yms.
* Geologien käyttämät työkalut – indikaattorifossiilit, kivilajit, Historiallinen geologia jne.

ei hyväksyttävää:
Biologia, Kasvitiede, eläintiede, ekologia, ilmakehähavainnot, meribiologiset havainnot, maanmittaus (ellei erityisesti sidoksissa paikkaan), arkeologia, historia (ellei se on geologiseen teemaan liittyvää), rakentaminen (ellei se on esimerkiksi geologisista materiaaleista), tekniikka (ellei se on geologinen teemaan liittyvää).
Ota huomioon että tämä lista on ohjeellinen eikä kaikenkattava. Earthcache tarkastajasi osoittaa kaikki huolenaiheet liittyen otsikkoon, paikkaan tai oppituntiin.

2.1.3. luvat

Maanomistajan tai -haltijan luvat vaaditaan lähes kaikissa Geokohde sijainneissa.

On tärkeätä että maanomistaja ymmärtää että Geokohteesi voi tuoda lisää ihmisiä sijaintiin. Tämä mahdollistaa maanomistajaa ottamaan huomioon mahdolliset haasteet joita Geokohteesi julkaiseminen voi aiheuttaa. Me haluamme että maanomistajat ovat tietoisia roolista jossa Geokohde voi olla vierailijoiden houkuttelemiseksi.

Kun olet hankkinut luvan, kirjoita ”reviewer note” jossa on nimi, titteli ja yhteystiedot henkilölle joka luvan myönsi. Voit myös liittää kopion sähköpostista jonka he lähettivät sinulle. Kaikki ”reviewer notet” poistuvat automaattisesti kun geokätkö julkaistaan, mutta informaatio on edelleen Groundspeakin henkilöstön käytössä jos sitä tulevaisuudessa tarvitaan.
Julkisella maalla sijaitsevat kätköt käsitellään eri tavoin ympäri maailman; on olemassa joitakin tapauksia jolloin maanomistajan tai -haltijan lupaa ei tarvita. Paikallinen Earthcache tarkastajasi voi auttaa sinua määrittämään onko lupa tarpeen vai ei, mutta jos olet varma että lupaa ei tarvita selitä tämä tarkastajalle käyttämällä ”reviewer note” Geokätkön sivulla.

2.2. Geokohteen kirjausvaatimukset

Geokohteen tulee sisältää kirjaustehtävät jotka liittyvät – ja auttavat opettamaan – geologiaan liittyvään oppituntiin. Kirjaustehtävien pitää olla riittävän viritettyjä jotta ne voi suorittaa vain kätköilijä joka on vieraillut kohteessa. Kätköilijöiltä ei saa vaatia valokuvaa todisteeksi siitä että he ovat käyneet kohteessa. Kuitenkin valokuvaustehtävää voidaan harkita jos ne liittyvät erityisesti tieteelliseen luentoon.

Kun asetat tehtäviä muista että niiden tulee osoittaa että kätköilijät ovat oppineet jotakin. Hyvät tehtävät sisältävät avoimia kysymyksiä kuten, ”mitä/miksi/kuinka uskoisit/ajattelisit..?”

Mittausten tai muun datan nauhoittaminen on tyydyttävä tehtävä vain jos se on suoranaisesti kyseiseen oppituntiin liittyvä. Huomioi että tietyt kysymykset, kuten korkeuden mittaaminen voivat olla helposti pääteltävissä topografisista kartoista ja niihin voi helposti vastata vierailematta paikalla. Näissä tapauksissa tarkastajasi voi ohjata sinua lisäämään kysymyksiä joihin voi löytää vastauksen vain vierailemalla paikalla.

Geokohteen ei tule vaatia aikaisempaa tietämystä geologiasta. kysymykset kuten ”määritä mikä kivi on kyseessä” eivät ole hyväksyttäviä kirjaustehtäviä. Parempi kirjaustehtävä olisi esimerkiksi ”näet juovan joka sisältää vaaleita, sameita mineraaleja kulkevan kiven keskellä. mittaa tämän kvartsijuovan leveys.”
Geokätköilijöiden pyytäminen suorittamaan tietojen etsintää internetistä, ei myöskään ole kelvollinen kirjaustehtävä, jos sillä ei ole yhteydessä siihen mitä kätköilijät kokevat kohteessa.

tärkeätä: muista liittää vastaukset kirjaustehtäviin ”reviewer notella” kätkösivulle. Kaikki ”reviewer notet” poistuvat automaattisesti kun kätkö julkaistaan.

2.3. Geokohteen tarkastaminen

Geokohteet tarkastetaan Geocachingin ”Geoaware” tiimin jäsenten toimesta, joka koostuu The Geological Society of America järjestön edustajista sekä vapaaehtoisista kätkötarkastajista.
Koska tämän tiimin erikoiskoulutettujen tarkastajien määrä on melko pieni, voi kestää yli kolme päivää kun Geokohteesi tarkastetaan. Odotamme kärsivällisyyttäsi. Geokohde sivut voivat olla usein luonnostaan monimutkaisia ja siksi vaatia erityiskäsittelyä.

paikallisen tarkastajan löytäminen
Monessa paikassa Geokohteiden tarkastaja on eri kuin paikallisten fyysisten kätköjen tarkastaja
Helpoin tapa määrittää kuka alueesi Geokohdetarkastaja on, on etsiä läheisin Geokohde joka on äskettäin julkaistu ja katsoa kuka julkaisi sen. ”Published” loggaus kuuluu Geokohdetarkastajalle (Geokohdetarkastajien nimi alkaa ”Geoaware”)

2.4 Geokohteen luominen, lisävihjeet

Läheisyys, (saturaatio)

Geokohde voidaan sijoittaa lähelle fyysistä geokätköä (perinteinen tai multi-/mysteerikätkön loppupiste). Kuitenkin pyydämme että et aseta sitä täsmälleen samoihin koordinaatteihin, jotta vältetään sekaannus että geokätkörasia kuuluisi Geokohteeseen.
Jos nykyinen fyysinen geokätkö korostaa saman ilmiön kuin uusi Geokohde, Geokohteen julkaisu voidaan hylätä. Sisältä mieluummin kuin fyysinen läheisyys on ohjaava ominaisuus kun määritetään mikä on julkaistavissa.
Monia Geokohteita voidaan sijoittaa samaan kohteeseen, mutta vain jos ne tarjoavat yksiölliset tieteelliset oppitunnit. Geokätkön omistajat voivat nähdä parhaimmaksi yhdistää nämä oppitunnit samaan Geokohteeseen.

”Loma” Geokohteet

voit julkaista Geokohteen kaukaisessa kohteessa. Sinun täytyy olla vieraillut kohteessa vähintään kahden kuukauden sisällä ennen kätkön julkaisua. Tarkastaja voi hylätä kätkön jos näyttää siltä että kätkön huoltotarve näyttää todennäköiseltä tulevaisuudessa (kuten tarve erilaisille loggaustehtäville).
Valokuvien ja Grafiikoiden käyttö
Grafiikat ja valokuvat ovat erinomainen tapa elävöittää kätkökuvaustasi. Varmista että käyttämiesi materiaalien käyttö ei ole kiellettyä.

Lähteet

Wikipedia ja muut online-lähteet voivat olla hyvä lähtökohta etsittäessä materiaalia kohteesta tai esiteltävästä ilmiöstä. kuitenkin Geokohteet joissa on pelkästään ”leikkaa ja liimaa” materiaalia wikipediasta (tai muista vastaavista sivuista) eivät ole hyväksyttäviä. Geokätköilijöiden tulee kirjoittaa informaatio omin sanoin ja lähteisiin tulee viitata hyväksytysti.

Parhaat kymmenen

The Geological Society of America on kerännyt ”parhaat 10” – listan Geokohteista. Nämä tarjoavat loistavat esimerkit Geokohde listauksista ja voivat antaa sinulle ideaa omaasi varten:
http://www.earthcache.org/
Logojen käyttö Geokohdesivulla
Logoja ja rekisteröityjä tavaramerkkejä ei saa sisällyttää Geokohdesivuille ilman lupaa. Geokohteen sijoittaminen julkiselle maalle, jopa luvan kanssa, ei tarkoita että saat käyttää julkisen maan logoa kätkön sivulla.
virallinen Geokohde Banneri, The Geological society of American logolla, on kehitetty ja se voidaan liittää Geokohdesivulle. Banneri löytyy täältä:
http://www.geosociety.org/earthcache/Images/banners/OfficialECBanner.jpg

2.5. joidenkin Geokohdetyyppien rajoittaminen

On joitakin Geokohdetyyppejä joista löytyy jo monia esimerkkejä. Tästä syystä uusien seuraavan tyyppisten Geokohteiden julkaiseminen tulee kyseeseen vain jos ne tarjoavat erinomaisen – ja ainutlaatuisen – tieteellisen oppitunnin.

* vedenjakajat: vain suuret vedenjakajat hyväksytään
* jokien yhtymäkohdat: vain suuret yhtymäkohdat hyväksytään
* Vesiputousten tyypitykset: emme enää hyväksy Geokohteita jotka esittelevät eri tyyppisiä vesiputouksia ja joissa niiden loggaustehtävissä pyydetään nimeämään vesiputoustyyppi. vesiputous Geokohteet jotka esittelevät erityistä paikallista geologiaa ja sisältävät siihen liittyviä loggaustehtäviä hyväksytään.
* arteesinen kaivo tai lähde: yleinen kuvaus siitä miten, arteesinen kaivo tai lähde muodostuu, ei ole hyväksyttävä. Geokohteen tulee sisältää yksityiskohtia mitkä ovat olleet ne geologiset olosuhteet jotka ovat aiheuttaneet kaivon/lähteen syntymisen valittuun kohteeseen.
* Jäätikkösiirtolohkareet: olemme päättäneet että emme enää julkaise näitä Geokohteita jolleivät ne tarjoa poikkeuksellista geologista oppituntia ja kirjaustehtäviä. Geokätköjen omistajien tulee olla innovatiivisia. tekstien tulee keskittyä lohkareiden ja niiden ympäristön geologiseen vuorovaikutukseen. luo esimerkiksi tehtävä joka tutkii tai yksilöi miten jäätikön vaikutus on tuonut lohkareen paikalle.

ota huomioon että emme enää hyväksy uusia kätköjä liittyen yhdysvaltain jokien mittausasemiin.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s